โออาร์-บางจากมั่นใจ ดีเซลขายเพิ่มรับปีใหม่

บางจากมั่นใจ 22

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)

ข่าวเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมธุรกิจพลังงาน ให้ผู้ค้าน้ำมันนำน้ำมันสำรองตามกฎหมาย กลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วออกมาจำหน่าย ในอัตราร้อยละ 70 ของ ปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมาย ที่กำหนดไว้ร้อยละ 1 เริ่มตั้งแต่ 10 ธ.ค.65 ถึง 31 ม.ค.66 เพื่อให้มีน้ำมันดีเซลหมุนเร็วไหลเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น OR มีความพร้อมดำเนินการและมีแผนบริหารจัดการ เพื่อให้มีปริมาณน้ำมันเพียงพอ เพื่อให้ สถานีบริการพีทีที สเตชั่น ทุกแห่ง มีน้ำมันให้บริการผู้บริโภคและไม่กระทบต่อการเดินทางช่วงปีใหม่ โดยโออาร์ได้ให้คลังน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศสำรองน้ำมัน

บางจากมั่นใจ 22

รวมถึงบริหารรถขนส่งน้ำมันเพื่อจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าจะมีน้ำมันใช้เพียงพอ ไม่ขาดแคลน

ข่าวเศรษฐศาสตร์ ขณะที่นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่นเปิดเผยว่า บางจากฯพร้อมปฏิบัติตามนโยบายของกรมธุรกิจพลังงาน ในการนำน้ำมันสำรองกลุ่มน้ำมันดีเซลออกมาจำหน่ายเสริมจากปริมาณปกติเพื่อช่วยบรรเทาภาวะตึงตัว และรองรับความ ต้องการใช้น้ำมันที่สูงขึ้นช่วงเทศกาล พร้อมมอบความสุขในเทศกาลปีใหม่ ไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน 10 วัน ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.65-2 ม.ค.66 แม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับขึ้น และหากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลง บางจากฯจะปรับลดราคาลงด้วย เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

แนะนำเศษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลยราคาน้ำมันวันนี้ 18 ธ.ค. 2565 เทียบราคาจาก 4 ปั๊ม ล่าสุดลิตรละกี่บาทแล้ว