หารือกรมศิลป์บูรณะ “พระธาตุวัดศรีสุพรรณ”

สังคม1-10-65

ภายหลังที่องค์พระบรมธาตุ ที่วัดศรีทองพังทลายกระหน่ำลงมา หลายหน่วยงานได้เข้าสำรวจ ตระเตรียมปรึกษาประเด็นการซ่อมแซม ระหว่างที่เจ้าอาวาสเปิดเผย จัดเตรียมเสนอให้ซ่อมเป็นเงินทั้งยังองค์ เพื่อกับโบสถ์เงินของสงฆ์ ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในโลก

สังคม1-10-65

จากกรณีองค์พระบรมสารีริกธาตุอายุราว 500 ปี ด้านใน “วัดศรีสุวรรณ” ตำบลหายยา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ พังทลายกระหน่ำลงมา ปรากฏว่าเจอพุทธรูปโบราณปริมาณหนึ่งที่ใส่ในองค์พระบรมธาตุ โดยตลอดตลอดวันนี้ 30 กันยายน 2565 พลเมืองที่รู้ข่าวสารเดินทางไปที่วัดเพื่อกราบสักการะบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุก่อนการเก็บกู้เพื่อซ่อมใหม่ ส่วนมากรู้สึกสะดุ้งรวมทั้งเสียใจเนื่องจากว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน

ด้าน นายเชิดชูศักดา เย็นจุระ ผู้อำนวยการกรุ๊ปสงวนโบราณสถาน สำนักโบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ 7 กล่าวว่าวัตถุโบราณที่เจอฝังเอาไว้ภายในพระบรมธาตุ ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้ามาทำทะเบียนรวมทั้งพิสูจน์ว่าอยู่ในช่วงใด จากนั้นก็จะให้ทางวัดเป็นผู้รักษาไว้ดังที่เคย อย่างไรก็แล้วแต่องค์พระบรมสารีริกธาตุ ยังมิได้ถูกจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน ก็เลยไม่มีหลักฐานการันตีการบูรณะ พื้นฐานรู้ว่าซ่อมแซมปัจจุบันเมื่อราวๆ 60 ปี ก่อน โดยการก่อปูนครอบ รวมทั้งลงสีทองคำทับ

ส่วนการเก็บกู้ซากองค์พระบรมสารีริกธาตุ จะผสานทางเทศบาลนครจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งวัดศรีสุวรรณ สำหรับการเก็บองค์ประกอบต่างๆที่ยังคงเหลืออยู่ให้ได้มากที่สุด ส่วนการจะรื้อถอนเจดีย์ลงมาทั้งหมดทั้งปวงไหมนั้น จะต้องขอดูองค์ประกอบหลักจากที่รื้อถอนเศษก้อนอิฐออกมาก่อน รวมทั้งให้นักโบราณคดีเข้ามาพิจารณาอีกรอบว่าต้นแบบเป็นยังไง ส่วนโบราณสถานอื่นๆที่เสริมความมั่นคงยั่งยืนไปแล้ว แล้วก็ยังมิได้เสริมความยั่งยืนมั่นคง ทางสำนักศิลปากรที่ 7 จะรีบตรวจทานเพื่อคุ้มครองป้องกันความเสื่อมโทรมที่อาจจะมีการเกิดขึ้นอีก

ระหว่างที่ทางแผนกคนงานวัดศรีทอง ได้นำพุทธรูปที่เจอ จากกรุแตกไปทำบัญชีรวมทั้งรักษา พื้นฐานเป็นพระเนื้อสำริด 6 องค์ แล้วก็พระแก้วขาว 12 องค์ แล้วก็เศษหินขาวที่ยังมิได้เจียระไนอีกปริมาณหนึ่งที่ถูกใส่ไว้ภายในโถโลหะใต้ยอดหัวปลีฉัตร ส่วนกรณี ที่มีคนมาตีราคาของพระเนื้อสำริดกรุแตก ว่า บางองค์ คงจะมีมูลค่าถึง 10 ล้านบาทนั้น รับรองว่าไม่น่ากำลังจะถึงองค์ละ 10 ล้านบาท เวลานี้ ได้นำไปรักษาไว้ที่ปลอดภัย เพื่อรอนักโบราณคดีวิทยาเข้าสำรวจ