ศธ.เดินหน้า ‘คนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน’ ตั้งเป้าสิ้นปีมียอดสนับสนุนหมื่นเครื่อง

พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน2

ศธ.เดินหน้า ‘คนละเครื่อง พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน’ ตั้งเป้าสิ้นปีมียอดสนับสนุนหมื่นเครื่อง

ข่าวการศึกษา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ CODING แห่งชาติ กล่าวในการแถลงข่าวความคืบหน้า โครงการ “คนละเครื่อง พี่แบ่งให้…น้องได้เรียน” พร้อมด้วย ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.ในฐานะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ CODING แห่งชาติ นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ.นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ CODING แห่งชาติ ว่า ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ทั่วประเทศกว่า 1.4 ล้านเครื่อง โครงการคนละเครื่องฯ จึงช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับเด็กไทย โดยได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ศธ.เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนของนักเรียนฐานะยากจน และขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน
“ระยะแรกจะเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยม และอาชีวศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งมีฐานะยากจน แต่มีความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อให้การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนที่จำเป็นอย่างแท้จริง โดยจะรณรงค์รับบริจาคในระหว่างที่รอการสนับสนุนจากกองทุน USO เพื่อสนับสนุนบริการทางการศึกษา ที่จะเริ่มต้นได้ในปีงบประมาณ 2566 โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี วงเงินงบ 2,924,509,500 บาท จำนวน 177,243 เครื่อง ตั้งเป้าว่าถึงสิ้นปี 2565 น่าจะได้รับการสนับสนุน Smart Devices ไม่น้อยกว่า 10,000 เครื่อง”

พี่แบ่งให้ น้องได้เรียน2

คุณหญิงกัลยากล่าวดร.อรรถพลกล่าวว่า ศธ.ได้สำรวจข้อมูลนักเรียนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์

ข่าวการศึกษา เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสของเยาวชน ซึ่งพบว่านักเรียนประถม และมัธยม มีการใช้อุปกรณ์ค่อนข้างหลากหลาย เช่น อุปกรณ์ Smart Devices, Notebook, Computer PC และ TV ทั้งนี้ ยังพบว่ามีนักเรียนจำนวนมากที่ไม่มีอุปกรณ์ใช้ในการเรียน จากการสำรวจพบว่ามีจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ทั่วประเทศ 1,410,024 คน แบ่งเป็น 1.มัธยมปลาย 23,433 คน 2.มัธยมต้น 50,946 คน 3.ประถม 1,292,881 คน 4.ประถม (ขยายโอกาส) 41,184 คน 5.ปวช. 1,198 คน 6.ปวส. 382 คน“ปัจจุบันการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน เงิน หรืออื่นๆ จากผู้มีความประสงค์บริจาค โดยกำหนดจุดรับบริจาคในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ได้รับบริจาคแล้ว 5 เขต ได้แก่ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สพป.หนองคาย เขต 1 สพม.สงขลา สตูล สพป.ชุมพร เขต 1 และ สพป.ลำปาง เขต 1 จำนวน 644 แห่ง มียอดสนับสนุนเป็นเงินแล้ว 5,904,555 บาท เป็นจำนวนอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา, อุปกรณ์ Smart Devices เป็นต้น รวม 6,855 เครื่อง

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย ‘บิ๊กตู่’ เปิดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ไอซีที น.ร.ไทย-ญี่ปุ่น ฝาก ศธ.