รายงานการศึกษา : ให้น้ำ..เพื่อชีวิต ที่ ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

รายงานการศึกษา : ให้น้ำ..เพื่อชีวิต ที่ ร.ร.บ้านบ่อแก้ว

การศึกษา เพื่อสานต่อปณิธานในการส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน และครูอาจารย์ ทาง กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร.ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ นายสมนึก จิรัฐจินดางกู ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ได้เดินหน้าสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 41 ที่ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร พร้อมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่ครู และนักเรียนมร.ทาคาชิ เล่าว่า กลุ่มอีซูซุในไทย ได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ได้รั การสนับสนุนดียิ่งจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับทีมงาน สำรวจ และสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด เพื่อจัดหาน้ำสะอาด ถูกสุขอนามัย ที่ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลกไว้ใช้อุปโภค และบริโภค แก่นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ทั้งยังสามารถแบ่งปันให้แก่ชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย “นอกจากนี้ ยังได้จัดสร้างอาคารผลิตน้ำดื่มสะอาดแบบครบวงจร พร้อมติดตั้งชุดกรองน้ำดื่มสะอาด ข่าวการศึกษา  จัดอบรมการใช้งานและดูแลรักษา เพื่อเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน และสมาชิกในชุมชนที่ประสบปัญหาได้อย่างยั่งยืน” มร.ทาคาชิ กล่าว ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านสาละโว้ ต.พานทอง สอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ม.3 มีนักเรียน 276 คน และบุคลากร 18 คน จากการสำรวจพบว่า โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค และบริโภค เนื่องจากตั้งอยู่ปลายสายของระบบน้ำ บ่อยครั้งน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการใช้ โดยเฉพาะหน้าแล้ง นอกจากนี้ น้ำที่ได้มาแม้ว่าจะผ่านการกรองแล้ว ยังขุ่นมัว ไม่เหมาะกับการบริโภค โรงเรียนจึงต้องซื้อน้ำถังแกลลอน เฉลี่ยเดือนละ 7,000-8,000 บาทอีซูซุจึงส่งทีมลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อสำรวจ และวางแผนแก้ไขปัญหา โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร รวมถึง ระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ ช่วยให้นักเรียน และบุคคลากรของโรงเรียน รวมทั้ง คนในชุมชนใกล้เคียง ที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และฐานะไม่ดี ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างยั่งยืน

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ‘อรรถพล’ เล็งหารือสภาพัฒน์ ทบทวนใช้โอเน็ตวัดค่ามาตรฐานการศึกษาประเทศ