ที่ปรึกษาการเงินอิสระ แนะขาย 3BB ให้ AIS มองแก้ไขสัญญาใหม่มีประโยชน์ต่อ JASIF

เทคโนโลยี1-10-65

ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ แนะผูุ้ถือหน่วยลงทุน JASIF อนุมัติให้ขาย TTTBB ข้างหลัง AIS เสนอขอปรับแต่งคำสัญญาเสริมเติมสำหรับในการหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์จากกิจการค้าฯ

ที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ แนะผูุ้ถือหน่วยลงทุน JASIF อนุมัติให้ขาย TTTBB ข้างหลัง AIS เสนอขอปรับแต่งคำสัญญาเสริมเติมสำหรับในการหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์จากกิจการค้าฯ รวมทั้ง ธนาคารกรุงเทวดา ไฟเขียวเพิ่มเวลาใช้หนี้ใช้สิน และก็ลดดอกให้ โดยเห็นว่าแนวทางการทำธุรรรมคราวนี้มีความเหมาะสม ด้วยเหตุว่าจากสถานการณ์ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในตอนนี้ที่มีการแข่งขันกันอย่างหนักกว่าในอดีตกาล ฉะนั้นการเข้าทำรายการดังที่กล่าวมาแล้วจะมีคุณประโยชน์ต่อกองทุนรวมฯ แล้วก็ผู้ถือหน่วยลงทุน

ช่วงวันที่ 30 กันยายน 65 กองทุนรวมองค์ประกอบเบื้องต้น บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF แจ้งตลาดหุ้นที่เมืองไทย (ตลท.) รายงานข้อคิดเห็นของที่ปรึกษาทางด้านการเงินอิสระต่อการยกเลิก แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเสริมเติมข้อตกลงหาผลตอบแทนจากเงินธุรกิจส่วนประกอบเบื้องต้น ชนิดเงินทองเส้นใยแก้วนำแสงสว่าง แล้วก็ธุรกรรมอื่นๆโดยที่ปรึกษาด้านการเงินอิสระ เห็นว่า กระบวนการทำรายการธุรกรรมขายหน่วยลงทุน และก็ปรับปรุงแก้ไขเสริมเติมข้อตกลงที่เกี่ยวในคราวนี้มีความเหมาะสม มีคุณประโยชน์ต่อกองทุนรวมฯ และก็ผู้ถือหน่วยลงทุน

เพราะว่าจากสถานการณ์ธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในขณะนี้ที่มีการแข่งขันกันอย่างหนักกว่าในสมัยก่อน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน ควรจะอนุมัติให้ บริษัทจัสมิน ระหว่างชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ปฏิบัติการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ รวมทั้งวิธีขายหุ้นสามัญใน บริษัท ทริปเปิลคราว บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC

เทคโนโลยี1-10-65

รวมทั้งพินิจอนุมัติผ่อนผัน รวมทั้ง/หรือปรับปรุงเนื้อหาบางประการในข้อตกลงฯ ยกเลิกคำสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวเนื่อง เพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงจ่ายให้กองทุนรวมฯ รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดแจงกองทุนรวมฯ ดังที่จำเป็นต้องเพื่อกองทุนรวมฯ จัดการตามความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ ซึ่งรวมทั้งการปรับแก้แผนการจัดแจงกองทุนรวมฯ เพื่อกองทุนรวมฯ สามารถคืนเงินลงทุนในปริมาณไม่เกินค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงจ่ายให้กองทุนรวมฯ โดยเป็นการอนุมัติทุกวาระ

ดังนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติยกเลิก ผ่อนผัน แล้วก็ปรับปรุงเพิ่มเติมอีกข้อตกลงที่เกี่ยวแล้ว แม้กระนั้นธุรกรรมการค้าขายหุ้นรวมทั้งหน่วยลงทุนระหว่าง JAS แล้วก็ AWN ไม่เป็นผลสำเร็จสำเร็จลุล่วง กองทุนรวมฯ รวมทั้งผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่หมดสิทธิอะไรก็ตามรวมทั้งยังคงได้รับสิทธิตามข้อตกลงเดิมในเดี๋ยวนี้ทั้งสิ้น โดยกองทุนรวมฯ จะยังคงได้รับค่าใช้จ่ายในการเช่าจาก TTTBB ตามสัญญาเช่าตอนนี้ ซึ่งแม้ TTTBB ไม่ชำระค่าเช่า กองทุนรวมฯ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้

โดยก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา AWN ได้มีข้อเสนอแนะสำหรับเพื่อการปรับแก้เปลี่ยนข้อจำกัดในข้อตกลงหาผลตอบแทนจากเงินทองธุรกิจองค์ประกอบเบื้องต้น ซึ่งรวมทั้งการขยายช่วงเวลาเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักพร้อมทั้งขอยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าใช้จ่ายในการเช่า ถัดมา บริษัทหลักทรัพย์จัดแจงกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM ในฐานะบริษัทจัดแจงกองทุนรวม JASIF มองเห็นว่า ถ้าห้องประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ อนุมัติธุรกรรมดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วจะก่อให้รายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าของกองทุนรวมฯ ลดน้อยลงในระยะต้น เพราะฉะนั้นการปรับแก้ช่วงเวลาการใช้หนี้เงินกู้ยืมตลอดจนความเคลื่อนไหวอัตราค่าดอกเบี้ยภายใต้ข้อตกลงสินเชื่อจะช่วยลดผลพวงดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว และก็ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลดีจากผลการเข้าทำธุรกรรมเยอะขึ้น

ซึ่ง BBLAM ได้ปรึกษาขอคำแนะนำกับแบงค์กรุงเทวดา เพื่อขออนุมัติให้ขยายช่วงเวลาจ่ายและชำระหนี้รวมทั้งปรับลดอัตราค่าดอกเบี้ยของข้อตกลงสินเชื่อ ซึ่ง แบงค์กรุงเทวดา ได้เห็นดีเห็นชอบแนวทาง แม้กระนั้นมีเงื่อนไขว่าที่สัมมนาผู้ถือหน่วยลงทุนควรจะมีความเห็นชอบอนุมัติเนื้อหาต่างๆที่เจาะจงไว้ภายในหนังสือสัมมนาวิสามัญ (วันที่ 18 เดือนตุลาคม 65) ตลอดจนกองทุนรวมฯจำเป็นต้องกระทำตามข้อจำกัดดังที่แบงค์กรุงเทวดาระบุ